3M
X5012V-ANSI

3M SecureFit Safety Helmet; X5012V-ANSI; Black; vented; 10 EA/Case

  • 3M SecureFit Safety Helmet
  • X5012V-ANSI
  • Черный
  • vented
  • 10 EA/Case
  • Front Brim Hard Hat, Type 1, Class C, Ratchet (6-Point), Black
  • SECUREFIT SAFETY HELMET BLACK VE

Документы по 3M X5012V-ANSI, инструкции, описания, datasheet.